top of page

Materiale avansate si tehnologii laser/plasma de procesare pentru energie si depoluare: cresterea potentialului aplicativ si al interconectarii stiintifice in domeniul eco-nanotehnologiilor

CONSORTIU

Proiectul MALASENT va fi dus la indeplinire de un consortiu format din 4 parteneri, fiecare partener fiind responsabil de un subproiect.  CDC va asigura drepturi egale partenerilor din proiect in luare deciziilor majore. Astfel, modul de organizare si conducere al proiectului complex impreuna cu subproiectele sale este prezentat in schema de mai jos:
 

Picture4.png
inflpr logo.png

Institutul National pentru

Fizica Laserilor, Plasmei si

Radiatiei (INFLPR)

Picture5.png

Institutul de Chimie Fizica “Ilie Murgulescu” (ICF)

PictureP.png
preview.php.png

„Centrul regional de cercetare dezvoltare pentru materiale, produse si procese inovatoare destinate industriei de automobile: infrastructuri de cercetare nou construite”, (CRC&D-AUTO UPIT )

Institutul  National de Fizica Materialelor

(IFM)

Product
Picture2.png

REZUMAT

Proiectul MALASENT propune dezvoltarea competentelor de cercetare ale membrilor din consortiu in domeniul materialelor avansate si a tehnologiilor noi de procesare a acestora precum si a potentialului de transfer catre mediul industrial, pentru generarea de energie si depoluarea complexa a apei si aerului. Obiectivele stiintifice asociate propunerii de proiect sunt urmatoarele: 
- dezvoltarea de sisteme catalitice pe baza de materiale avansate procesate prin tehnici laser si plasma pentru procese de depoluare complexa a apelor reziduale si reducerea gazelor toxice de esapament emise de motoarele cu ardere interna. 
-dezvoltarea de heterostructuri de materiale avansate obtinute prin tehnici laser si plasma pentru generarea de energie prin disocierea fotolitica a moleculei de apa sau fotovoltaic. 
-integrarea materialelor avansate procesate prin tehnici laser/plasma in aplicatii fotocatalitice si fotovoltaice la nivel industrial. 
Propunerea de proiect urmareste consolidarea numerica si profesionala a resursei umane din consortiu, in special pentru institutia partenera cu posibilitati de relansare. De asemenea,  se urmareste cresterea gradului de acordare de servicii de cercetare si stabilirea de colaborari consolidate cu mediul industrial, precum si a vizibilitatii pe plan national si internaţional a membrilor consortiului. 

 

Picture1.png
About

PROIECTE

Proiect 1

Sisteme fotocatalitice hibride pe baza de TiO2/Fe cu suprafete specifice ridicate pentru producerea de H2 si depoluarea complexa a apelor si aerului.
 

Proiect 3

Heterostructuri de materiale avansate obtinute prin tehnici laser si plasma pentru generarea de energie si fotocataliza poluantilor organici

Proiect 2

Obtinerea de nanomateriale prin tehnici laser/plasma si conventionale (termice, chimice) pentru reducerea catalitica a poluantilor gazosi eliberati de motoarele cu ardere interna

Proiect 4

Aplicatii ale materialelor optic active in procese de depoluare complexa a aerului si apei, in generarea de H2 si in dezvoltarea de celule solare”

Featured
OBIECTIVE PROIECT

In strategia interna se doreste cresterea de transfer de cunoastere catre industrie.
Din punct de vedere stiintific, proiectul complex are urmatoarele obiective principale:

OI. Dezvoltarea de sisteme catalitice pe baza de materiale avansate procesate prin tehnici laser si plasma pentru procese de depoluare complexa a apelor reziduale si gazelor de esapament emise de motoarele cu ardere interna.


OII. Dezvoltarea de heterostructuri de materiale avansate obtinute prin tehnici laser si plasma pentru generarea de energie si fotocataliza poluantilor organici din apele reziduale.


OIII. Integrarea materialelor avansate procesate prin tehnici laser/plasma in aplicatii de depoluare complexa a aerului si apei, in generarea de H2 si in celule solare.

Contact
Demo
bottom of page